LockSet » послуги » Ремонт замків і дверей

Ремонт замків і дверей

Категорія: послуги

Ремонт замкiв

Працюючи бiльш 10- ти рокiв у ремонтах, ми розумiє, що спiвробiтництво з перевiреними постачальниками дає перевага в роботi – нашi гарантiйнi зобов'язання бiльш, нiж реальнi. Роздрiбна мережа звертає увагу на ушкодження установки при поверненнi й замiнi замкiв. Нашi постачальники звертаю увагу на якiсть умiсту в цiм упакуваннi, тому замiна замкiв при випадковому шлюбi здiйснюється оперативно й без затримок у часi. Ми вiдповiдаємо за данi гарантiйнi зобов'язання в повному обсязi

При вступi заявки на ремонт замка у дверi, диспетчерська служба з'ясовує конструкцiю дверей, покриття й особливостi. Пiсля цього формується бригада на виїзд вiдповiдно до заявки. Забезпечення всiм необхiдним iнструментом дозволяє здiйснити ремонт замка в лiчений термiн якiсно й надiйно. Майстри не їдуть вiд замовника поки не будуть самi уверенны, що все вiдремонтоване й працює iдеально.

У вiдповiдностi вiд типу замкового механiзму при його ремонтi визначається й змащення, рекомендоване його виробником

Якщо неможливо зробити ремонт механiзму ( повне й часткове руйнування, непереборнi ушкодження, зношування тертьових деталей), ми пропонуємо замiну механiзму на новi моделi замкiв другого поколiння при дотриманнi й вiдповiдностi основних несучих розмiрiв


Ремонт дверей

Фахiвцi нашої компанiї готовi вiдремонтувати квартирнi дверi й виконати наступнi види робiт:

    слюсарний ремонт металевих дверей; вiдновлення й замiну замкових механiзмiв; зварювальнi роботи будь-якої складностi; посилення захисних якостей вхiдних дверей (установка металевих накладок, додаткових ребер жорсткостi, посилення рами); розширення дверних прорiзiв; вiдновлення зовнiшнього вигляду, облицювання або фарбування, установка доводчиков, електромеханiчних замкiв

Спiвробiтники нашої компанiї, приїхавши до замовника, перш нiж ремонтувати вхiднi дверi, здiйснюють її огляд. Виходячи з побажань клiєнта й власного досвiду, пропонують економiчно вигiдний, оптимальний варiант ремонту. У випадку значного ушкодження й сильного зношування клiєнтовi надається послуга недорога консультацiя по замiнi вхiдних дверей по її вибору, добором варiанта по зазначеної замовником вартостi й необхiдному ступеня захищеностi. Роботи будуть виконанi на високому професiйному рiвнi з мiнiмальними витратами часу